Hva er en Idrettsskole?
Det er først og fremst et åpent tilbud om allsidig aktivitet til alle barn i nærmiljøet under 12 år.
Tilbudet skal kjennetegnes ved:

  • At barna trives
  • At det utvikler barna fysisk, psykisk og sosialt
  • Opplæringen er tilpasset barnets alder, utvikling og behov
  • Treningstilbudet foregår i ulike bevegelsesmiljøer for eksempel sal, vann, ute med sikte på å utvikle kreativitet og allsidig bevegelseserfaring.
  • Friluftsaktiviteter har stor plass
  • Treningen er lekbetont

Barneidrettskolen er en grunnskole for idrett. I alderen 5 – 7 år skal lek og allsidighet prege tilbudet. Aktiviteter med krav til grunnleggende motoriske ferdigheter som å gå, krype, løpe, hoppe, balansere, kaste, gripe, fange, henge har en sentral plass. Aktivitetene skal variere med ulike redskaper og miljø. Det betyr at en bruker nærområdet ute, er inne i sal og i svømmehall. Aktivitetene dette første året vil være alt fra hinderløype, sangleker, skilek, tradisjonsleker, lek med ball etc.

Når barna blir større vil allsidig aktivitet med sikte på opplæring og innføring i ulike idretter bli det sentrale.

LederMonica Fjeldstad
NestlederJørgen Vinje Rygg
Styremedlem